ATTITUDE-STATUS-GRILS

BEST {150+} LOVE STATUS IN MARATHI (AUGUST 2020)

जेव्हा कोणीतरी मनाचा ताबा घेतो, तेव्हा मन काहीच करु शकत नाही !! ❤ ❤ मी तुला आवडतो हे मी नाकारणार नाही. आणि मी कबूलही करणार नाही. काहीही असो, आत्ता तू फक्त माझी आहेस , माझी राणी, माझे जीवन, माझे सर्व काही बनाल. मी तुमच्यावर मनापासून प्रेम करतो!